آگهی استخدامی مجموعه شیرازی فارس 2016-05-08

استخدام مجموعه غذای شیرازی واقع در فارس
  مجموعه غذای شیرازی در شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: کباب پز ظرف شوی کارگرساده با محل اسکان شماره تماس: ۰۹۱۷۲۵۱۴۱۵۵ آدرس:شهرک گلستان – آخر خیابان گلزار مجموعه غذای شیرازی

استخدام مجموعه غذای شیرازی واقع در فارس

  مجموعه غذای شیرازی در شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: کباب پز ظرف شوی کارگرساده با محل اسکان شماره تماس: ۰۹۱۷۲۵۱۴۱۵۵ آدرس:شهرک گلستان – آخر خیابان گلزار مجموعه غذای شیرازی
استخدام مجموعه غذای شیرازی واقع در فارس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس