آگهی استخدامی مدیر توسعه افزار 2016-05-15

استخدام مدیر توسعه نرم افزار
آگهی استخدام مدیر توسعه نرم­ افزار در تهران به مدیر توسعه نرم­ افزار،حداقل ۵ سال سابقه مرتبط در امور مدیریت تیم فنی با شرایط زیر جهت کار در تهران نیازمندیم. ۱. مسلط به#Cو Net. ۲. مسلط بر مفاهیم فرآیند کسب و کار و ‌BPMN ۳. مسلط بر طراحی و استفاده از وب سرویس SOAP ۴. […]

استخدام مدیر توسعه نرم افزار

آگهی استخدام مدیر توسعه نرم­ افزار در تهران به مدیر توسعه نرم­ افزار،حداقل ۵ سال سابقه مرتبط در امور مدیریت تیم فنی با شرایط زیر جهت کار در تهران نیازمندیم. ۱. مسلط به#Cو Net. ۲. مسلط بر مفاهیم فرآیند کسب و کار و ‌BPMN ۳. مسلط بر طراحی و استفاده از وب سرویس SOAP ۴. […]
استخدام مدیر توسعه نرم افزار

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس