آگهی استخدامی مدیر کار، آشپز 2016-06-19

استخدام مدیر رستوران، سالن کار، کارگر ساده و کمک آشپز
  به مدیر رستوران ، سالن کار، کارگر ساده و کمک آشپز در تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۵۵۷۶۷۶۲۴

استخدام مدیر رستوران، سالن کار، کارگر ساده و کمک آشپز

  به مدیر رستوران ، سالن کار، کارگر ساده و کمک آشپز در تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۵۵۷۶۷۶۲۴
استخدام مدیر رستوران، سالن کار، کارگر ساده و کمک آشپز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس