آگهی استخدامی مدیر کیفیت تولیدی 2016-06-13

استخدام مدیر کنترل کیفیت در کارخانه تولیدی
  کارخانه تولیدی موادغذایی در جاده قدیم تهران– ساوه جهت تکمیل کادر خود مدیر کنترل کیفیت در رشته های شیمی صنایع غذایی و مهندسی کشاورزی (صنایع غذایی) و مهندسی صنایع غذایی استخدام می نماید. آدرس: کیلومتر ۷۵ جاده قدیم تهران – ساوه تلفن: ۰۹۱۲۸۳۰۸۳۹۶

استخدام مدیر کنترل کیفیت در کارخانه تولیدی

  کارخانه تولیدی موادغذایی در جاده قدیم تهران– ساوه جهت تکمیل کادر خود مدیر کنترل کیفیت در رشته های شیمی صنایع غذایی و مهندسی کشاورزی (صنایع غذایی) و مهندسی صنایع غذایی استخدام می نماید. آدرس: کیلومتر ۷۵ جاده قدیم تهران – ساوه تلفن: ۰۹۱۲۸۳۰۸۳۹۶
استخدام مدیر کنترل کیفیت در کارخانه تولیدی

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس