آگهی استخدامی مسئول نام ایلتس 2016-05-20

استخدام مسئول ثبت نام درمرکز تخصصی ایلتس
آگهی استخدام مرکز تخصصی ایلتس مرکز تخصصی ایلتس  واقع در میدان ونک تهران به مسئول ثبت نام و دفترخانم با حداقل مدرک لیسانس , آشنا به زبان انگلیسی و مسلط به office , دارای روابط عمومی بالا  نیازمند است شماره تماس : ۰۹۱۲۵۷۰۱۷۳۵ ایمیل ارسال رزومه : baharehnayebvali@yahoo.com

استخدام مسئول ثبت نام درمرکز تخصصی ایلتس

آگهی استخدام مرکز تخصصی ایلتس مرکز تخصصی ایلتس  واقع در میدان ونک تهران به مسئول ثبت نام و دفترخانم با حداقل مدرک لیسانس , آشنا به زبان انگلیسی و مسلط به office , دارای روابط عمومی بالا  نیازمند است شماره تماس : ۰۹۱۲۵۷۰۱۷۳۵ ایمیل ارسال رزومه : baharehnayebvali@yahoo.com
استخدام مسئول ثبت نام درمرکز تخصصی ایلتس

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس