آگهی استخدامی مسئول | ۹۵ 2016-06-24

استخدام مسئول دفتر | شنبه ۵ تیر ۹۵
استخدام مسئول دفتر در تهران منشی و مسئول دفتر مدیرعامل،روابط عمومی بالا،آشنا به نرم افزارهای Officeو مکاتبات و روندهای جاری اداری و ۱۰ سال سابقه کار مرتبط ارسال رزومه به:sj@MorsaInternational.com با ذکر عنوان:مسئول دفتر _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________

استخدام مسئول دفتر | شنبه ۵ تیر ۹۵

استخدام مسئول دفتر در تهران منشی و مسئول دفتر مدیرعامل،روابط عمومی بالا،آشنا به نرم افزارهای Officeو مکاتبات و روندهای جاری اداری و ۱۰ سال سابقه کار مرتبط ارسال رزومه به:sj@MorsaInternational.com با ذکر عنوان:مسئول دفتر _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________
استخدام مسئول دفتر | شنبه ۵ تیر ۹۵

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس