آگهی استخدامی مسئول | ۹۵ 2016-07-02

استخدام مسئول دفتر | یکشنبه ۱۳ تیر ۹۵
استخدام مسئول دفتر در تهران مسئول دفتر خانم آشنا به , زبان انگلیسی و کامپیوتر ترجیحاً , غرب تهران ( محل کار وردآورد) ۲ و ۴۴۹۸۸۵۹۱ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ مسئول دفتر خانم , مسلط به اموراداری ومدیریت , منابع انسانی جهت شرکت معتبر , مهندسی در محدوده قیطریه mandegart@yahoo Fax : 22581507 79 و ۲۲۵۷۴۰۷۸ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ مسئول […]

استخدام مسئول دفتر | یکشنبه ۱۳ تیر ۹۵

استخدام مسئول دفتر در تهران مسئول دفتر خانم آشنا به , زبان انگلیسی و کامپیوتر ترجیحاً , غرب تهران ( محل کار وردآورد) ۲ و ۴۴۹۸۸۵۹۱ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ مسئول دفتر خانم , مسلط به اموراداری ومدیریت , منابع انسانی جهت شرکت معتبر , مهندسی در محدوده قیطریه mandegart@yahoo Fax : 22581507 79 و ۲۲۵۷۴۰۷۸ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ مسئول […]
استخدام مسئول دفتر | یکشنبه ۱۳ تیر ۹۵

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس