آگهی استخدامی مسئول | ۹۵ 2016-07-26

استخدام مسئول دفتر | چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵
استخدام مسئول دفتر در تهران مسئول دفترمدیرعامل آشنا , به ورد واکسل ‎(اندرزگو) , @eng.mahdian123 gmail.com _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ مسئول دفتر مدیرعامل , خانم با روابط عمومی بالا (داخلی ۱۰۴) ۴۹۷۱۴ محدوده پونک _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ مسئول دفتر و منشی خانم , آشنا به office ceo@mazehafarin.com جردن ۲۲۰۱۷۰۱۰ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ مسئول دفتر خانم , جهت دفتر مدیریت , شرکت معتبر […]

استخدام مسئول دفتر | چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵

استخدام مسئول دفتر در تهران مسئول دفترمدیرعامل آشنا , به ورد واکسل ‎(اندرزگو) , @eng.mahdian123 gmail.com _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ مسئول دفتر مدیرعامل , خانم با روابط عمومی بالا (داخلی ۱۰۴) ۴۹۷۱۴ محدوده پونک _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ مسئول دفتر و منشی خانم , آشنا به office ceo@mazehafarin.com جردن ۲۲۰۱۷۰۱۰ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ مسئول دفتر خانم , جهت دفتر مدیریت , شرکت معتبر […]
استخدام مسئول دفتر | چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس