آگهی استخدامی مشاور فروش بازرگانی 2016-05-27

استخدام مشاور فروش در شرکت بازرگانی
  به یک نفر مشاور فروش  جهت کار در شرکت بازرگانی واقع در البرز نیازمندیم. مزایا: حقوق ثابت + پورسانت شماره تماس: ۳۳۵۰۳۰۱۷

استخدام مشاور فروش در شرکت بازرگانی

  به یک نفر مشاور فروش  جهت کار در شرکت بازرگانی واقع در البرز نیازمندیم. مزایا: حقوق ثابت + پورسانت شماره تماس: ۳۳۵۰۳۰۱۷
استخدام مشاور فروش در شرکت بازرگانی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس