آگهی استخدامی منشی جهت اصفهان 2016-08-04

استخدام منشی خانم جهت باشگاه ورزشی در اصفهان
  به یک منشی خانم جهت کار در باشگاهی ورزشی واقع در اصفهان نیازمندیم. آدرس: محدوده سه راه حکیم نظامی تلفن: ۰۹۱۳۱۰۲۶۳۲۳- ۳۶۲۰۲۱۴۱

استخدام منشی خانم جهت باشگاه ورزشی در اصفهان

  به یک منشی خانم جهت کار در باشگاهی ورزشی واقع در اصفهان نیازمندیم. آدرس: محدوده سه راه حکیم نظامی تلفن: ۰۹۱۳۱۰۲۶۳۲۳- ۳۶۲۰۲۱۴۱
استخدام منشی خانم جهت باشگاه ورزشی در اصفهان

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس