آگهی استخدامی منشی جهت رشت 2016-06-20

استخدام منشی خانم جهت بازاریابی تلفنی در رشت
  به تعدادی منشی خانم جهت بازاریابی تلفنی در رشت نیازمندیم. ساعت کاری : ۹:۳۰ الی ۱۵ تلفن: ۳۳۳۴۵۹۹۴

استخدام منشی خانم جهت بازاریابی تلفنی در رشت

  به تعدادی منشی خانم جهت بازاریابی تلفنی در رشت نیازمندیم. ساعت کاری : ۹:۳۰ الی ۱۵ تلفن: ۳۳۳۴۵۹۹۴
استخدام منشی خانم جهت بازاریابی تلفنی در رشت

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس