آگهی استخدامی منشی جهت یزد 2016-06-28

استخدام منشی و بازاریاب جهت شرکت معتبر در یزد
  به افراد ذیل جهت همکاری در یزد جهت شرکت معتبر نیازمندیم: منشی خانم جهت شیفت صبح منشی خانم جهت شیفت عصر بازاریاب تلفنی خانم تلفن تماس:۳۶۲۷۲۵۹۷

استخدام منشی و بازاریاب جهت شرکت معتبر در یزد

  به افراد ذیل جهت همکاری در یزد جهت شرکت معتبر نیازمندیم: منشی خانم جهت شیفت صبح منشی خانم جهت شیفت عصر بازاریاب تلفنی خانم تلفن تماس:۳۶۲۷۲۵۹۷
استخدام منشی و بازاریاب جهت شرکت معتبر در یزد

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس