آگهی استخدامی منشی در تبریز 2016-07-10

استخدام منشی در شهر تبریز
  به یک نفر منشی خانم آشنا به کامپیوتر در تبریز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۴۱۰۳۴۸۰۰ – ۰۹۱۴۴۱۴۵۰۸۳

استخدام منشی در شهر تبریز

  به یک نفر منشی خانم آشنا به کامپیوتر در تبریز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۴۱۰۳۴۸۰۰ – ۰۹۱۴۴۱۴۵۰۸۳
استخدام منشی در شهر تبریز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس