آگهی استخدامی منشی مسلط اصفهان 2016-06-30

استخدام منشی خانم مسلط به رایانه در اصفهان
  یکنفر منشی خانم با روابط عمومی بالا و مسلط به کامپیوتر جهت همکاری بصورت تمام وقت در محدوده خانه اصفهان استخدام می نماییم. تلفن: ۰۹۱۳۴۳۶۵۴۷۴- ۳۴۲۰۳۰۵۲

استخدام منشی خانم مسلط به رایانه در اصفهان

  یکنفر منشی خانم با روابط عمومی بالا و مسلط به کامپیوتر جهت همکاری بصورت تمام وقت در محدوده خانه اصفهان استخدام می نماییم. تلفن: ۰۹۱۳۴۳۶۵۴۷۴- ۳۴۲۰۳۰۵۲
استخدام منشی خانم مسلط به رایانه در اصفهان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس