آگهی استخدامی منشی مسلط بازاریابی 2016-07-10

استخدام منشی مسلط به بازاریابی
  بازرگانی آهویی در قم به یک منشی مسلط به آفیس و بازاریابی (در دو شیفت) نیازمند است. آدرس:۴۵ متری صدوق، بین کوچه ۷و۹ شماره تماس:۰۹۱۲۷۴۹۶۰۳۷

استخدام منشی مسلط به بازاریابی

  بازرگانی آهویی در قم به یک منشی مسلط به آفیس و بازاریابی (در دو شیفت) نیازمند است. آدرس:۴۵ متری صدوق، بین کوچه ۷و۹ شماره تماس:۰۹۱۲۷۴۹۶۰۳۷
استخدام منشی مسلط به بازاریابی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس