آگهی استخدامی منشی نمایشگاه کرمان 2016-07-14

استخدام منشی جهت نمایشگاه دکوراسیون داخلی در کرمان
  به یک منشی خانم جهت کار در نمایشگاه دکوراسیون داخلی واقع در خیابان دهخدای جوبی کرمان نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۲۷۳۰۶۹۸۶

استخدام منشی جهت نمایشگاه دکوراسیون داخلی در کرمان

  به یک منشی خانم جهت کار در نمایشگاه دکوراسیون داخلی واقع در خیابان دهخدای جوبی کرمان نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۲۷۳۰۶۹۸۶
استخدام منشی جهت نمایشگاه دکوراسیون داخلی در کرمان

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس