آگهی استخدامی منشی نیمه رستوران 2016-07-21

استخدام منشی به صورت نیمه وقت در یک رستوران
  یک رستوران در محدوده نواب تهران به منشی خانم به صورت نیمه وقت نیازمند است. شماره تماس: ۶۶۳۵۴۳۸۴  

استخدام منشی به صورت نیمه وقت در یک رستوران

  یک رستوران در محدوده نواب تهران به منشی خانم به صورت نیمه وقت نیازمند است. شماره تماس: ۶۶۳۵۴۳۸۴  
استخدام منشی به صورت نیمه وقت در یک رستوران

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس