آگهی استخدامی منشی و تهران 2016-05-16

استخدام منشی دفتر دار و کارشناس فروش در تهران
آگهی استخدام شرکت پایا برش شرکت پایا برش جهت تکمیل کادر خود درتهران با شرایط ذیل استخدام مینماید: ردیف عنوان شغلی شرایط ۱ کارشناس فروش مدرک مهندس بازرگانی و مهندس مکانیک با سه سال سابقه ۲ منشی دیپلم و فوق دیپلم وارد به کار امور اداری اینترنت، آفیس، پیگیر و منظم آشنا به زبان انگلیسی ۳ دفتر […]

استخدام منشی دفتر دار و کارشناس فروش در تهران

آگهی استخدام شرکت پایا برش شرکت پایا برش جهت تکمیل کادر خود درتهران با شرایط ذیل استخدام مینماید: ردیف عنوان شغلی شرایط ۱ کارشناس فروش مدرک مهندس بازرگانی و مهندس مکانیک با سه سال سابقه ۲ منشی دیپلم و فوق دیپلم وارد به کار امور اداری اینترنت، آفیس، پیگیر و منظم آشنا به زبان انگلیسی ۳ دفتر […]
استخدام منشی دفتر دار و کارشناس فروش در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس