آگهی استخدامی منشی و مشهد 2016-07-24

استخدام منشی خانم و آشپز در مشهد
  به یک منشی خانم و یک نفر آشپز ماهر جهت کار در رستورانی واقع در مشهد نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۵۸۰۵۲۳۳۹- ۰۹۱۵۸۱۹۴۰۸۱

استخدام منشی خانم و آشپز در مشهد

  به یک منشی خانم و یک نفر آشپز ماهر جهت کار در رستورانی واقع در مشهد نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۵۸۰۵۲۳۳۹- ۰۹۱۵۸۱۹۴۰۸۱
استخدام منشی خانم و آشپز در مشهد

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس