آگهی استخدامی منشی کارگر معتبری 2016-05-24

استخدام منشی و کارگر در یک شرکت معتبری
  کارخانه معتبر تولیدی واقع در شرق تهران شهرک صنعتی عباس آباد از طریق مصاحبه افراد زیر را استخدام میکند. منشی خانم/مسلط به امور اداری و جوابگویی تلفن کارگر آقا /جهت انبار -حداقل دیپلم ارسال رزومه به :employment1395h@yahoo.com تاریخ درج آگهی :۹۵/۰۲/۰۶

استخدام منشی و کارگر در یک شرکت معتبری

  کارخانه معتبر تولیدی واقع در شرق تهران شهرک صنعتی عباس آباد از طریق مصاحبه افراد زیر را استخدام میکند. منشی خانم/مسلط به امور اداری و جوابگویی تلفن کارگر آقا /جهت انبار -حداقل دیپلم ارسال رزومه به :employment1395h@yahoo.com تاریخ درج آگهی :۹۵/۰۲/۰۶
استخدام منشی و کارگر در یک شرکت معتبری

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس