آگهی استخدامی منشی کار غذایی 2016-06-02

استخدام منشی جهت کار در پخش مواد غذایی
  به منشی خانم جهت کار در پخش مواد غذایی مسلط به برنامه هلو با حقوق ثابت + بیمه در محدوده شهر قدس تهران نیازمندیم. تماس :۴۶۸۱۱۲۵۴

استخدام منشی جهت کار در پخش مواد غذایی

  به منشی خانم جهت کار در پخش مواد غذایی مسلط به برنامه هلو با حقوق ثابت + بیمه در محدوده شهر قدس تهران نیازمندیم. تماس :۴۶۸۱۱۲۵۴
استخدام منشی جهت کار در پخش مواد غذایی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس