آگهی استخدامی مهندس در پزشکی 2016-07-05

استخدام مهندس فنی در شرکت معتبر تجهیزات پزشکی
  یک شرکت معتبر  تجهیزات پزشکی در تهران به یک مهندس فنی با تجربه در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی نیازمنداست. تلفن : ۸۸۷۲۸۰۰۶ (محدوده پارک ساعی)

استخدام مهندس فنی در شرکت معتبر تجهیزات پزشکی

  یک شرکت معتبر  تجهیزات پزشکی در تهران به یک مهندس فنی با تجربه در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی نیازمنداست. تلفن : ۸۸۷۲۸۰۰۶ (محدوده پارک ساعی)
استخدام مهندس فنی در شرکت معتبر تجهیزات پزشکی

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس