آگهی استخدامی مهندس و اصفهان 2016-05-07

استخدام مهندس مکانیک (ساخت و تولید ) در اصفهان
  به مهندس مکانیک (ساخت و تولید ) با حداقل ۲ سال سابقه کار و آشنایی با catia در اصفهان نیازمندیم. تلفن : ۴۵۸۳۷۸۲۸ تماس : ۱۲ – ۸ / ۱۶- ۱۴  

استخدام مهندس مکانیک (ساخت و تولید ) در اصفهان

  به مهندس مکانیک (ساخت و تولید ) با حداقل ۲ سال سابقه کار و آشنایی با catia در اصفهان نیازمندیم. تلفن : ۴۵۸۳۷۸۲۸ تماس : ۱۲ – ۸ / ۱۶- ۱۴  
استخدام مهندس مکانیک (ساخت و تولید ) در اصفهان

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس