آگهی استخدامی موسسه موسسه تدبیر 2016-06-29

استخدام موسسه والا تدبیر
  موسسه والا تدبیر گرافیست خانم خلاق آشنا به مد و پوشاک حداقل لیسانس با سه سال سابقه مرتبط در تهران نیازمندیم. ایمیل: info@valatadbir.com فکس: ۸۸۷۴۹۰۶۹

استخدام موسسه والا تدبیر

  موسسه والا تدبیر گرافیست خانم خلاق آشنا به مد و پوشاک حداقل لیسانس با سه سال سابقه مرتبط در تهران نیازمندیم. ایمیل: info@valatadbir.com فکس: ۸۸۷۴۹۰۶۹
استخدام موسسه والا تدبیر

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس