آگهی استخدامی ناخن | ۹۵ 2016-06-17

استخدام ناخن کار | شنبه ۲۹ خرداد ۹۵
استخدام ناخن کار در تهران محدوده فرجام ،اجاره , قسمت هایی از سالن به , اپیلاسیون کار،ناخن کار، و آرایشگر ۰۹۱۹۷۷۱۵۳۹۵ _____________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به یک ناخن کارحرفه ای ترجیحا , بامشتری ویک اپیلاسیون کارنیازمندیم , تماس تایکهفته، ساعت ۱۰تا۱۸ شهرآرا ۸۸۲۵۷۹۷۴ _____________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ ناخن کار،اپیلاسیون کار،ابروکار , ترجیحا با مشتری و اجاره صندلی ۰۹۱۲۸۳۴۵۸۵۰ ۴۴۳۸۳۵۹۰ _____________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ سالن […]

استخدام ناخن کار | شنبه ۲۹ خرداد ۹۵

استخدام ناخن کار در تهران محدوده فرجام ،اجاره , قسمت هایی از سالن به , اپیلاسیون کار،ناخن کار، و آرایشگر ۰۹۱۹۷۷۱۵۳۹۵ _____________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به یک ناخن کارحرفه ای ترجیحا , بامشتری ویک اپیلاسیون کارنیازمندیم , تماس تایکهفته، ساعت ۱۰تا۱۸ شهرآرا ۸۸۲۵۷۹۷۴ _____________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ ناخن کار،اپیلاسیون کار،ابروکار , ترجیحا با مشتری و اجاره صندلی ۰۹۱۲۸۳۴۵۸۵۰ ۴۴۳۸۳۵۹۰ _____________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ سالن […]
استخدام ناخن کار | شنبه ۲۹ خرداد ۹۵

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس