آگهی استخدامی نصاب مدار اصفهان 2016-06-07

استخدام نصاب دوربین مدار بسته در اصفهان
  نیازمند به یک نصاب دوربین مدار بسته جهت اجرای پروژه بصورت شراکتی کاربلد دارای ابزار و نیروی کمکی و چک ضمانت در اصفهان  میباشیم شماره تماس : ۰۹۱۳۲۰۲۰۱۲۸

استخدام نصاب دوربین مدار بسته در اصفهان

  نیازمند به یک نصاب دوربین مدار بسته جهت اجرای پروژه بصورت شراکتی کاربلد دارای ابزار و نیروی کمکی و چک ضمانت در اصفهان  میباشیم شماره تماس : ۰۹۱۳۲۰۲۰۱۲۸
استخدام نصاب دوربین مدار بسته در اصفهان

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس