آگهی استخدامی نیروی آقا درتهران 2016-06-20

استخدام نیروی خانم و آقا مسلط به excel درتهران
  یک کارخانه تولید پارچه تعدادی نیروی متخصص (آقا و خانم) ترجیحا مسلط به excel حداقل مدرک کارشناسی  حداکثر ۳۵ ساله در محدوده تهران نیازمند است. تلفن: ۵۶۵۳۰۵۹۳

استخدام نیروی خانم و آقا مسلط به excel درتهران

  یک کارخانه تولید پارچه تعدادی نیروی متخصص (آقا و خانم) ترجیحا مسلط به excel حداقل مدرک کارشناسی  حداکثر ۳۵ ساله در محدوده تهران نیازمند است. تلفن: ۵۶۵۳۰۵۹۳
استخدام نیروی خانم و آقا مسلط به excel درتهران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس