آگهی استخدامی نیروی امور داری 2016-07-21

استخدام نیروی وارد به امور آشپزی و خانه داری
  به یک خانم میانسال باسواد وارد به امور آشپزی و خانه داری با حقوق ۸۰۰ هزار تومان با ساعت کاری ۱۰ الی ۱۶ در همدان نیازمندیم. شماره تماس: ۳۲۶۴۳۰۵۸-۰۹۱۹۴۳۷۵۱۸۵

استخدام نیروی وارد به امور آشپزی و خانه داری

  به یک خانم میانسال باسواد وارد به امور آشپزی و خانه داری با حقوق ۸۰۰ هزار تومان با ساعت کاری ۱۰ الی ۱۶ در همدان نیازمندیم. شماره تماس: ۳۲۶۴۳۰۵۸-۰۹۱۹۴۳۷۵۱۸۵
استخدام نیروی وارد به امور آشپزی و خانه داری

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس