آگهی استخدامی نیروی جهت فرهنگی 2016-07-28

استخدام نیروی خانم جهت بسته بندی لوازم فرهنگی
  به تعدادی خانم جهت بسته بندی لوازم فرهنگی با حقوق مکفی در تهران نیازمندیم. شماره تماس : ۷۷۵۲۴۲۱۰

استخدام نیروی خانم جهت بسته بندی لوازم فرهنگی

  به تعدادی خانم جهت بسته بندی لوازم فرهنگی با حقوق مکفی در تهران نیازمندیم. شماره تماس : ۷۷۵۲۴۲۱۰
استخدام نیروی خانم جهت بسته بندی لوازم فرهنگی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس