آگهی استخدامی نیروی خدماتی فرنگی 2016-06-20

استخدام نیروی خدماتی در موسسه فرنگی
  یک موسسه فرنگی جهت خدمات نظافت به یک آقا با ضامن معتبر و سابقه کار مرتبط در شیراز دعوت به همکاری مینماید. شماره تماس:۳۲۳۳۷۵۳۸/داخلی۱۰۲ ساعت تماس:۸ الی ۱۷

استخدام نیروی خدماتی در موسسه فرنگی

  یک موسسه فرنگی جهت خدمات نظافت به یک آقا با ضامن معتبر و سابقه کار مرتبط در شیراز دعوت به همکاری مینماید. شماره تماس:۳۲۳۳۷۵۳۸/داخلی۱۰۲ ساعت تماس:۸ الی ۱۷
استخدام نیروی خدماتی در موسسه فرنگی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس