آگهی استخدامی نیروی در مهندسی 2016-07-11

استخدام نیروی خدماتی در شرکت بزرگ مهندسی
  یک شرکت بزرگ مهندسی به نیروی خدماتی آقا ، متاهل و حداکثر ۳۵ سال با حداقل ۳ سال سابقه کار خدماتی در تهران نیازمند است. تلفن تماس: ۲۲۹۱۳۴۴۱

استخدام نیروی خدماتی در شرکت بزرگ مهندسی

  یک شرکت بزرگ مهندسی به نیروی خدماتی آقا ، متاهل و حداکثر ۳۵ سال با حداقل ۳ سال سابقه کار خدماتی در تهران نیازمند است. تلفن تماس: ۲۲۹۱۳۴۴۱
استخدام نیروی خدماتی در شرکت بزرگ مهندسی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس