آگهی استخدامی نیروی در پارس 2016-06-28

استخدام نیروی خانم در شرکت معیار دانش پارس
  شرکت معیار دانش پارس مستقر در دانشگاه آزاد اصفهان به منظور تکمیل کادر فنی خود در بخش آزمایشگاه از یک نفر لیسانس و یا فوق لیسانس شیمی تجزیه (خانم) دعوت به همکاری می نماید ارسال رزومه: meyardanesh@yahoo.com

استخدام نیروی خانم در شرکت معیار دانش پارس

  شرکت معیار دانش پارس مستقر در دانشگاه آزاد اصفهان به منظور تکمیل کادر فنی خود در بخش آزمایشگاه از یک نفر لیسانس و یا فوق لیسانس شیمی تجزیه (خانم) دعوت به همکاری می نماید ارسال رزومه: meyardanesh@yahoo.com
استخدام نیروی خانم در شرکت معیار دانش پارس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس