آگهی استخدامی نیروی نرم گرافیک 2016-04-29

استخدام نیروی مسلط به نرم افزارهای طراحی و گرافیک
آگهی استخدام یک شرکت معتبر در تهران شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارمند آقا/خانم جهت امور تبلیغات ، مسلط به نرم افزارهای طراحی ، گرافیک خلاق و آشنا به ایمیل مارکتینگ حداکثر سن : ۳۰ سال حداقل سه سال […]

استخدام نیروی مسلط به نرم افزارهای طراحی و گرافیک

آگهی استخدام یک شرکت معتبر در تهران شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارمند آقا/خانم جهت امور تبلیغات ، مسلط به نرم افزارهای طراحی ، گرافیک خلاق و آشنا به ایمیل مارکتینگ حداکثر سن : ۳۰ سال حداقل سه سال […]
استخدام نیروی مسلط به نرم افزارهای طراحی و گرافیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس