آگهی استخدامی نیرو انجام بیرجند 2016-06-18

استخدام نیرو جهت انجام امور اداری در بیرجند
  به یک نیرو با روابط عمومی بالا بصورت نیمه وقت جهت انجام امور اداری در بیرجند نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۱۷۲۸۹۸۰۴

استخدام نیرو جهت انجام امور اداری در بیرجند

  به یک نیرو با روابط عمومی بالا بصورت نیمه وقت جهت انجام امور اداری در بیرجند نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۱۷۲۸۹۸۰۴
استخدام نیرو جهت انجام امور اداری در بیرجند

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس