آگهی استخدامی نیرو در اعتماد 2016-07-17

استخدام نیرو جهت کار در قسمت پذیرش هتل اعتماد
  به چند نیروی خانم یا آقا جهت کار در قسمت پذیرش هتل اعتماد و مسلط به زبان عربی و تحصیلات دیپلم به بالا در قم نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۳۶۷۰۹۹۵۹۱ آدرس: خیابان ایستگاه، خیابان بوعلی سینا، بین کوی ۸ و ۱۰، هتل اعتماد

استخدام نیرو جهت کار در قسمت پذیرش هتل اعتماد

  به چند نیروی خانم یا آقا جهت کار در قسمت پذیرش هتل اعتماد و مسلط به زبان عربی و تحصیلات دیپلم به بالا در قم نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۳۶۷۰۹۹۵۹۱ آدرس: خیابان ایستگاه، خیابان بوعلی سینا، بین کوی ۸ و ۱۰، هتل اعتماد
استخدام نیرو جهت کار در قسمت پذیرش هتل اعتماد

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس