آگهی استخدامی نیرو شرکت آرامیس 2016-07-11

استخدام نیرو در شرکت خدماتی نظافتی آرامیس
  شرکت خدماتی – نظافتی آرامیس به تعدادی نیروی خانم جهت نظافت منزل، آپارتمان و نگهداری از سالمند با حقوق بالا در کرمانشاه نیازمند است. حافظیه ، روبروی بانک تجارت تلفن : ۰۹۱۸۹۱۹۳۹۴۳

استخدام نیرو در شرکت خدماتی نظافتی آرامیس

  شرکت خدماتی – نظافتی آرامیس به تعدادی نیروی خانم جهت نظافت منزل، آپارتمان و نگهداری از سالمند با حقوق بالا در کرمانشاه نیازمند است. حافظیه ، روبروی بانک تجارت تلفن : ۰۹۱۸۹۱۹۳۹۴۳
استخدام نیرو در شرکت خدماتی نظافتی آرامیس

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس