آگهی استخدامی نیرو شرکت تهران 2016-07-24

استخدام نیرو جهت یک شرکت معتبر ساختمانی در تهران
  یک شرکت معتبر ساختمانی جهت تکمیل عملیات نازک کاری پروژه مسکونی سوپر لوکس در منطقه شمیرانات به یک نفر سر مهندس با تجربه و یک نفر مهندس برق با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در موارد مشابه با شرایط عالی در تهران نیازمند است. ارسال رزومه به: resume.employment1395@yahoo.com شماره فکس: ۸۸۷۵۰۰۶۴

استخدام نیرو جهت یک شرکت معتبر ساختمانی در تهران

  یک شرکت معتبر ساختمانی جهت تکمیل عملیات نازک کاری پروژه مسکونی سوپر لوکس در منطقه شمیرانات به یک نفر سر مهندس با تجربه و یک نفر مهندس برق با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در موارد مشابه با شرایط عالی در تهران نیازمند است. ارسال رزومه به: resume.employment1395@yahoo.com شماره فکس: ۸۸۷۵۰۰۶۴
استخدام نیرو جهت یک شرکت معتبر ساختمانی در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس