آگهی استخدامی نیرو فروشگاه تهران 2016-05-19

استخدام نیرو جهت فروشگاه پوشاک در تهران
  به تعدادی فروشنده مجرب خانم جهت فروشگاه پوشاک در تهران نیازمندیم. آدرس: ۲۰ متری افسریه تلفن: ۰۹۱۲۴۰۲۶۵۸۵

استخدام نیرو جهت فروشگاه پوشاک در تهران

  به تعدادی فروشنده مجرب خانم جهت فروشگاه پوشاک در تهران نیازمندیم. آدرس: ۲۰ متری افسریه تلفن: ۰۹۱۲۴۰۲۶۵۸۵
استخدام نیرو جهت فروشگاه پوشاک در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس