آگهی استخدامی نیرو مرکزی یزد 2016-07-24

استخدام نیرو در دفتر مرکزی آگهی نامه نوید یزد
  دفتر مرکزی آگهی نامه نوید یزد برای تکمیل کادر اداری خود به صورت دو شیفت به افراد ذیل در یزد نیازمند است: کارپرداز آقا ترجیحا بازنشسته دارای موتور سیکلت ، بومی منشی خانم آشنا به امور حسابداری ( ترجیحا مجرد، بصورت دو شیفت) جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  ۳۶۲۲۸۴۵۹ تماس حاصل فرمائید. […]

استخدام نیرو در دفتر مرکزی آگهی نامه نوید یزد

  دفتر مرکزی آگهی نامه نوید یزد برای تکمیل کادر اداری خود به صورت دو شیفت به افراد ذیل در یزد نیازمند است: کارپرداز آقا ترجیحا بازنشسته دارای موتور سیکلت ، بومی منشی خانم آشنا به امور حسابداری ( ترجیحا مجرد، بصورت دو شیفت) جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  ۳۶۲۲۸۴۵۹ تماس حاصل فرمائید. […]
استخدام نیرو در دفتر مرکزی آگهی نامه نوید یزد

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس