آگهی استخدامی هتل در شغلی 2016-08-02

استخدام هتل فاخر در چهار رده شغلی
  هتل فاخر در مشهد جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: پذیرشگر خانه دار میزبان رستوران نیروی تاسیسات همراه داشتن یک قطعه عکس هنگام مراجعه حضوری الزامی است. آدرس جهت مراجعه حضوری: امام رضا (ع) ۴۸، نبش چهارراه اول

استخدام هتل فاخر در چهار رده شغلی

  هتل فاخر در مشهد جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: پذیرشگر خانه دار میزبان رستوران نیروی تاسیسات همراه داشتن یک قطعه عکس هنگام مراجعه حضوری الزامی است. آدرس جهت مراجعه حضوری: امام رضا (ع) ۴۸، نبش چهارراه اول
استخدام هتل فاخر در چهار رده شغلی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس