آگهی استخدامی همکار جهت کاموا 2016-05-23

استخدام همکار خانم جهت کار در تولیدی کاموا
  به چند همکار خانم مجرد جهت کار در تولیدی کاموا ترجیحاً ساکن الهیه ، کوی فرهنگ و یا شهرک غرب در زنجان نیازمندیم. تلفن : ۹۲۱۱ ۸۷۷ ۰۹۱۲ (این آگهی فقط تا تاریخ ۶/۳/۹۵ معتبر است)

استخدام همکار خانم جهت کار در تولیدی کاموا

  به چند همکار خانم مجرد جهت کار در تولیدی کاموا ترجیحاً ساکن الهیه ، کوی فرهنگ و یا شهرک غرب در زنجان نیازمندیم. تلفن : ۹۲۱۱ ۸۷۷ ۰۹۱۲ (این آگهی فقط تا تاریخ ۶/۳/۹۵ معتبر است)
استخدام همکار خانم جهت کار در تولیدی کاموا

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس