آگهی استخدامی همکار کار pvc 2016-06-08

استخدام همکار جهت کار در کارگاه مارک pvc
  به چند نفر همکار خانم جهت کار در کارگاه مارک pvc در قم نیازمندیم. حقوق + مزایا خیابان امام تلفن : ۰۹۳۶۸۵۴۴۵۱۱

استخدام همکار جهت کار در کارگاه مارک pvc

  به چند نفر همکار خانم جهت کار در کارگاه مارک pvc در قم نیازمندیم. حقوق + مزایا خیابان امام تلفن : ۰۹۳۶۸۵۴۴۵۱۱
استخدام همکار جهت کار در کارگاه مارک pvc

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس