آگهی استخدامی هیأت در آزاد 2016-03-30

جذب هیأت علمی در برنامه دانشگاه آزاد
جذب هیأت علمی در دستور کار دانشگاه آزاد روسای واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها، جذب و اصلاح هرم هیأت علمی به منظور ارتقای سطح خدمات آموزشی و پژوهشی، تأمین منابع غیر‌شهریه‌ای و روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان را از جمله راهبردهای حل چالش‌های دانشگاه آزاد اسلامی دانستند. به گزارش ایسنا دکتر شاهرخ رنجبر بهادری، رئیس […]

جذب هیأت علمی در برنامه دانشگاه آزاد

جذب هیأت علمی در دستور کار دانشگاه آزاد روسای واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها، جذب و اصلاح هرم هیأت علمی به منظور ارتقای سطح خدمات آموزشی و پژوهشی، تأمین منابع غیر‌شهریه‌ای و روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان را از جمله راهبردهای حل چالش‌های دانشگاه آزاد اسلامی دانستند. به گزارش ایسنا دکتر شاهرخ رنجبر بهادری، رئیس […]
جذب هیأت علمی در برنامه دانشگاه آزاد

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس