آگهی استخدامی ویزیتور شرکت اتوماتیک 2016-07-04

استخدام ویزیتور جهت شرکت درب های اتوماتیک
  به تعدادی ویزیتور خانم و آقا جهت همکاری با یک شرکت درب های اتوماتیک با شرایط مالی بسیار خوب در گیلان نیازمندیم. تلفن تماس: ۰۹۱۱۲۳۴۰۹۷۷

استخدام ویزیتور جهت شرکت درب های اتوماتیک

  به تعدادی ویزیتور خانم و آقا جهت همکاری با یک شرکت درب های اتوماتیک با شرایط مالی بسیار خوب در گیلان نیازمندیم. تلفن تماس: ۰۹۱۱۲۳۴۰۹۷۷
استخدام ویزیتور جهت شرکت درب های اتوماتیک

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس