آگهی استخدامی پاساژ هرمز هرمزگان 2016-04-04

استخدام پاساژ هرمز در هرمزگان
  به منشی خانم جهت کار در مغازه خدمات کامپیوتری واقع در پاساژ هرمز در هرمزگان نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۷۱۵۹۹۴۷۶

استخدام پاساژ هرمز در هرمزگان

  به منشی خانم جهت کار در مغازه خدمات کامپیوتری واقع در پاساژ هرمز در هرمزگان نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۷۱۵۹۹۴۷۶
استخدام پاساژ هرمز در هرمزگان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس