آگهی استخدامی پرستار مدرک کلینیک 2016-06-27

استخدام پرستار خانم دارای مدرک پایان طرح جهت کلینیک
  به پرستار خانم دارای مدرک پایان طرح جهت کلینیک با حقوق مکفی در تهران نیازمندیم. آدرس: خ شهیدبهشتی،اندیشه،نبش اندیشه۴ شرقی، مرکز جراحی محدودپیروز (مدیریت داخلی۲) تلفن تماس:  ۸۸۴۱۶۶۴۴ و ۸۸۴۱۶۹۵۶

استخدام پرستار خانم دارای مدرک پایان طرح جهت کلینیک

  به پرستار خانم دارای مدرک پایان طرح جهت کلینیک با حقوق مکفی در تهران نیازمندیم. آدرس: خ شهیدبهشتی،اندیشه،نبش اندیشه۴ شرقی، مرکز جراحی محدودپیروز (مدیریت داخلی۲) تلفن تماس:  ۸۸۴۱۶۶۴۴ و ۸۸۴۱۶۹۵۶
استخدام پرستار خانم دارای مدرک پایان طرح جهت کلینیک

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس