آگهی استخدامی پزشک | ۹۵ 2016-06-07

استخدام پزشک عمومی | چهارشنبه ۱۹ خرداد ۹۵
استخدام پزشک عمومی در تهران پزشک جهت مسئول فنی , مرکز MMT , شیفت صبح – محدوده خ فرجام ۰۹۱۲۲۱۶۶۰۷۹ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ پزشک عمومی جهت همکاری , در مطب بسیار شیک , محدوده یادگار امام – سپه ۰۹۱۲۱۹۰۷۳۴۵ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به یک بهیار و پزشک , جهت مرکز MMT نیازمندیم , (میدان پروین) ۰۹۳۵۲۳۵۲۹۳۵ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ پزشک داخلی […]

استخدام پزشک عمومی | چهارشنبه ۱۹ خرداد ۹۵

استخدام پزشک عمومی در تهران پزشک جهت مسئول فنی , مرکز MMT , شیفت صبح – محدوده خ فرجام ۰۹۱۲۲۱۶۶۰۷۹ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ پزشک عمومی جهت همکاری , در مطب بسیار شیک , محدوده یادگار امام – سپه ۰۹۱۲۱۹۰۷۳۴۵ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به یک بهیار و پزشک , جهت مرکز MMT نیازمندیم , (میدان پروین) ۰۹۳۵۲۳۵۲۹۳۵ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ پزشک داخلی […]
استخدام پزشک عمومی | چهارشنبه ۱۹ خرداد ۹۵

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس