آگهی استخدامی پیتزا پیتزا چترا 2016-05-06

استخدام پیتزا چترا
  به یک نفر کارگر ساده یا نیمه ماهر جهت کار در پیتزا چترا  واقع در تبریز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۳۶۵۷۵۲۶۸۶ آدرس: ولیعصر – روبروی پارک اعتصامی

استخدام پیتزا چترا

  به یک نفر کارگر ساده یا نیمه ماهر جهت کار در پیتزا چترا  واقع در تبریز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۳۶۵۷۵۲۶۸۶ آدرس: ولیعصر – روبروی پارک اعتصامی
استخدام پیتزا چترا

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس