آگهی استخدامی چرخکار پوشاک همدان 2016-07-25

استخدام چرخکار جهت پوشاک بچگانه در همدان
  به تعدادی چرخکار حرفه ای جهت پوشاک بچگانه واقع در شاه اسپند همدان نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۲۳۲۲۴۱۰۶

استخدام چرخکار جهت پوشاک بچگانه در همدان

  به تعدادی چرخکار حرفه ای جهت پوشاک بچگانه واقع در شاه اسپند همدان نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۲۳۲۲۴۱۰۶
استخدام چرخکار جهت پوشاک بچگانه در همدان

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس