آگهی استخدامی چند بازاریاب قم 2016-07-18

استخدام چند نفر بازاریاب مواد غذایی در قم
  به چند نفر بازاریاب مواد غذایی در قم نیازمندیم. حقوق ثابت ۸۰۰ هزار تومان+پورسانت شماره تماس: ۰۹۰۱۹۷۰۸۴۵۴  

استخدام چند نفر بازاریاب مواد غذایی در قم

  به چند نفر بازاریاب مواد غذایی در قم نیازمندیم. حقوق ثابت ۸۰۰ هزار تومان+پورسانت شماره تماس: ۰۹۰۱۹۷۰۸۴۵۴  
استخدام چند نفر بازاریاب مواد غذایی در قم

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس